Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah COVID19

Garis Panduan Tatacara Pengurusan Jenazah Orang Islam COVID-19 ini menjadi rujukan dan panduan yang berguna kepada para petugas dan pengendali jenazah COVID-19 di seluruh negara agar dapat melaksanakan tugas dengan sempurna menepati 4 kehendak syarak dan mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) pihak berkuasa yang berkenaan. Sila klik di sini untuk muat turun

Sumber Artikel: JAKIM (e-solat)

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2021. Badan Khairat Kematian Surau Al-Muqarrabin